Censom

Factsheet

Informatie

Cultuur

Carrière

Werknemers aan het woord

De meest eenvoudige vorm van een organisatie is een groep mensen die hetzelfde doel nastreven. In de praktijk blijkt dit ook zo te werken. In situaties waarin er spraken is van een gezamenlijk doel, ontstaat
er als vanzelf een organisatie waarin mensen met elkaar samenwerken om dit doel te bereiken. Er vinden geen selectietrajecten plaats en er bestaan geen hiërarchische verhoudingen die worden gevolgd. Spontaan ontstaat een systeem dat werkt en bijdraagt aan een oplossing.

In een formele organisatie wordt gesproken over de missie en doelstelling, die er toe moeten leiden dat een ieder in de organisatie hetzelfde doel nastreeft. Daarnaast wordt er gewerkt aan cultuurwaarden. Uiteindelijk draait het om de gemeenschappelijke doelstelling (denk bijvoorbeeld aan het WK voetbal). Dat is de bindende factor waarbij iedereen naar eer en geweten zo goed mogelijk zijn of haar best doet om een bijdrage te leveren aan dat doel.

Recente ontwikkelingen laten zien dat een zuiver instrumentele aanpak kansen laat liggen omdat er niet wordt geappelleerd aan een gemeenschappelijke doelstelling dat echt belangrijk gevonden wordt.
Wij hebben bij RENN [amp] PARTNERS dit gedachtegoed vertaald naar een missie en een doel dat we onszelf stellen. Deze zijn echter van toepassing voor het RENN [amp] PARTNERS team. In de uitvoering van een opdracht zullen we dit per opdracht bekijken. Gedurende de opdracht zullen we er naar streven om net als in het voorbeeld de doelen van de opdrachtgever en de interim manager zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Er zijn nog geen aanbevelingen.

Deel dit bedrijf

Show all URL: /index.php/page/advsearchvacs/bb/1/command/relationjobs/wgid/1830661
Otys Recruiting Technology PXL Communicatie